Årsmöte 2015

Kallelse till Årsmöte Bohus Ropers 2015 

Plats:        Brattåsstugan på Hällevi i Henån

Datum:     11 februari

Tid:           18.30

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare.
 3. Val av 2 justerare.
 4. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste året.
 7. Revisorns berättelse och revisionsberättelse för förvaltningen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av verksamhetsplan 2015.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av ordförande, sekreterare, kassör samt ledamöter.
 13. Val a suppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Mötet avslutas.

Motioner skall ha inkommit till Bohus Ropers på mailadress bohusropers@gmail.com senast tisdag 3 februari.

Bohus Ropers bjuder på Kaffe, te och kaka, alla är hjärtligt välkomna. Glöm inte att anmäla medlemskap samt att betala medlemsavgiften så att ni kan rösta.

Vi ses på mötet
Hälsningar
Styret i Bohus Ropers